Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lukáš 2, 10 - 11) 

Velikonoční dopis 2018
Pročtěte si Velikoční dopis 2018.
 

Dary na opravu kostela
Na účet 2001362424/2010 můžete zaslat dar na opravu kostela. Mnohokrát děkujeme. Pro ostatní platby (dary, saláry, běžné platby,...) je stále určen účet 2501079887/2010.