Skip to Content

O sboru

 

interier kostela (church interior)foto kostela (photo of church)

Farář: sbor neobsazen

Administruje: f. Mojmír Blažek, mobil: 736 100 303 

Bohoslužby: každou neděli od 9:00

Telefony: (platí i pro svatby a pohřby)

Mobilní telefon (CMS): 734 283 890

Pevná linka (IP): 558 630 202 

E-mail: info@ccefm.cz

Adresa: Husova 377, Frýdek-Místek, 738 01

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku nedaleko Ostravy byl založen roku 1919. Novogotický kostel z režného zdiva stojí na návrší nad Frýdkem a tvoří tak výraznou dominantu města. Podle zakládací listiny nese název Ježíšův kostel, někdy však bývá nesprávně označován jako kostel sv. Petra a Pavla. Místní obyvatelé ho pro barvu zdiva znají také jako červený kostel. V kostele se každou neděli od 9 hod. konají bohoslužby, mimo leden a únor, kdy se sbor schází v sále na faře. Do dnešní doby si sbor zachoval původní zpívanou luterskou liturgii, kterou kombinuje s moderním způsobem vysluhování bohoslužeb. Zpívá se jak za doprovodu varhan, tak i s kapelou. Každou první neděli v měsíci je vysluhována svatá Večeře Páně, jedna neděle v měsíci je věnovaná dětem a mládeži, kdy jsou při kázání dataprojektorem promítány velkoplošné obrázky, jedna neděle v měsíci je křestní. Bohoslužby jsou dvakrát měsíčně vysluhovány také v místním hospicu. Kromě pravidelných bohoslužeb se ve sboru konají další aktivity a setkání integrující všechny věkové generace, kde je možno se navzájem lépe poznat a prohloubit sborové společenství. Jde například o každotýdenní biblické hodiny pro dospělé. Jednou za měsíc se koná hudební večer s přednáškou a poslechem skladeb. Vedle těchto společných akcí se každá věková skupina schází ke svým setkáním: pro děti je určena nedělní škola, která probíhá zároveň s bohoslužbami, a biblické hodiny pro děti, které se konají v týdnu; konfirmandi a mladí zájemci o křest se schází ke katechetickým setkáním "Bible online"; jednou týdně se schází mládež a jednou až dvakrát do měsíce se koná setkání střední generace určené pro rodiny s dětmi, pro které je zajištěn kreativní program.Kalendář sborové činnosti

Úterý17:00Biblická hodina
Středa15:00Bohoslužby ve frýdeckém hospicu
Pátek17:00Zkouška pěveckého sboru
 19:00Setkání mládeže
Neděle9:00Bohoslužby v kostele
by Dr. Radut