Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lukáš 2, 10 - 11)     

Vítejte na stránkách farního sboru ČCE ve Frýdku-Místku!

Mobilní tel.:  734 283 890
Email: info@ccefm.cz