Hra CESTA NA MĚSÍC

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28, 19 - 20)

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (Jan 15, 17)

Nové sborové webové stránky 

Navštivte naše nové webové stránky: https://sites.google.com/view/evangelcifm/home

Poděkování za dary na opravu kostela v rámci projektu Daruj F-M

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku touto cestou děkuje všem dárcům, kteří podpořili opravy evangelického kostela na Husově ulici.

S pomocí Vašich darů a příspěvku města se snažíme uchovat jednu z významných staveb města i pro budoucí generace. Jistě si velmi vážíme darů, které přesáhly desítky tisíc korun, ale stejné poděkování patří i za dary v řádech stokorun.  Věříme, že Bůh, který ví, z jakých možností byl každý dar věnován, odplatí podle svého zaslíbení: „Dávejte, a bude vám dáno ... .“ Lk 6,38

Kostely v zásadě nemají být samy předmětem obdivu. Jsou prostorem k setkávání s druhými a s Bohem. Proto jsou založeny na zemi a věžemi ukazují vzhůru. Vedle poděkování za Vaši finanční pomoc Vás proto všechny srdečně zveme k návštěvě a k hledání onoho vertikálního rozměru lidství. Věříme, že i budoucnost potvrdí, jak je právě toto důležité.

Jménem staršovstva sboru ještě jednou díky Vám.

Farář administrátor Mojmír Blažek

Facebookový profil sboru