Kontakty

Farářka:   f. Eliška Geislerová

Úřední hodiny:
                úterý 13 - 17 hod

Sestra farářka nabízí soukromé pastorační rozhovory kdykoliv, po telefonické domluvě.

Telefony (i pro svatby a pohřby):
                Mobil:           734 283 890
                Pevná linka: 558 630 202

Email:     info@ccefm.cz

Adresa:  Husova 377
                Frýdek-Místek, 738 01

Číslo účtu:             2501079887/2010    ( ... dary, saláry, běžné platby)
                                2001362424/2010    ( ... sbírka darů)
                         115-8262640207/0100    ( ... účet veřejné sbírky na opravu kostela)

 

Zde je dostupný formulář k uplatnění práv subjektů údajů (právo na výmaz, právo na výmaz fotografií ze sociálních sítí a webu www.ccefm.cz, které pořizujeme na akcích pořádaných ČCE FM pro veřejnost, atd.). Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy ji obdržíme. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 2 měsíce, o čemž budete informováni.