Kostel

Základní kámen kostela byl položen 8. května r. 1910. Stavbu provedla firma Hans Pohl Baumaister und Dampfriegelei-Besitzer Friedek. Podle zakládací listiny nese název Ježíšův kostel, někdy však bývá nesprávně označován jako kostel sv. Petra a Pavla. Samostatný farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku byl založen roku 1919.

Evideční list kulturní památky
Prohlášeno Ministerstvem kultury České republiky dne 9. 11. 1995
Zhodnocení památky: Hodnotná historizující stavba uplatňující se v siluetě města.
Popis památky: Volně stojící jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s polygonálním závěrem z režného zdiva. Střecha pokryta plechem. Hranol věže představěn vstupnímu průčelí, završen plechem pokrytým jehlanem. Po stranách věže patrové přístavky schodišť, mezi lodí a presbytářem přízemní přístavby kaple a sakristie. Loď i věž s opěrnými jednou odstupněnými pilíři. Okna dvojího typu vysoká a dvojice menších oken zakončena  lomenými oblouky. Fasáda zdobena tvarovanými barevnými cihlami (žlutá, bílá), tvořící korunní a nadokenní římsy. Sokl z pískovcových kvádrů. Věž je členěna horizontálně římsami a vertikálně lisenovými rámy. V horním patře ciferníky hodin. Nad korunní římsou se štítovitě zvedá atika, zdobená barevnými cihlami a završena kyticí, na nárožích jehlany. Zádveří představěno vstupnímu průčelí má trojúhelný štít zakončený kyticí. Vstupní dveře dvoukřídlé výplňové. Nad vstupem kruhové okno s rozetou. Podvěží klenuto křížovou klenbou. Kruchta a pavlače kolem lodi jsou neseny přízemními čtvrtsloupy a sloupy z umělého mramoru s hlavicemi zdobenými stylizovanými listy. Poprseň kruchty členěna pilířky na obdélníková pole v rámech, uprostřed nich v kruhových terčích čtyřlisty. Loď o čtyřech polích křížových kleneb mezi pasy, které nasedají na přízemní čtvrtsloupy, za nimiž jsou pilastry. Vítězný lomený oblouk ústupkový. Prostor presbytáře o tři stupně zvýšen, zaklenut křížovou klenbou a polygonálním závěrem. Dlažba z umělého kamene. Prostory kaple a sakristie plochostropé. K vytápění se používá dvou původních železných kamen, které stojí pod kruchtou.